REKRUTACJATeddy

 

Placówka prowadzi zapisy przez cały rok szkolny, o ile dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku braku wolnego miejsca można zapisać dziecko na listę oczekujących.

Aby zapisać dziecko należy mailem wysłać następujące dane:

- imię dziecka

- datę jego urodzenia

- numer telefonu kontaktowego do rodzica

lub można to zrobić osobiście. Dopiero otrzymanie potwierdzenia ze strony Przedszkola gwarantuje, że dziecko zostało wpisane na listę oczekujących.

W momencie, gdy zwalnia się miejsce w odpowiedniej grupie wiekowej, rodzic/opiekun otrzymuje informację i zaproszenie do podpisania umowy.

Rodziców/opiekunów dzieci zapisanych na listę oczekujących, poinformujemy o planowanych dniach otwartych, które odbywają się w kwietniu).

 

Przedszkole Niepubliczne POZYTYWKA Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 87
96-300 Żyrardów

tel.: 570 094 954

e-mail: twojapozytywka@gmail.com

bottom