OFERTA

PRZEDSZKOLE

W ramach czesnego:

 • opieka w godzinach od 7:00 do 18:00

 • cztery smaczne, nielimitowane posiłki

 • codzienne zajęcia dydaktyczne w języku angielskim prowadzone w formie zabawy

 • codzienną gimnastykę ogólnorozwojową

 • codzienne zajęcia rytmiczno-muzyczne (rytmika i zajęcia umuzykalniające z gitarą)

 • naukę tańca

 • gimnastykę korekcyjną

 • codzienne zabawy na świeżym powietrzu

 • diagnozę logopedyczną dziecka

 • warsztaty plastyczne i kulinarne

 • bajkoterapię oraz muzykoterapię

 • bezpłatną opiekę specjalistów: psychologa, logopedy, fizjoterapeuty.

Dodatkowo płatne:

 • terapie indywidualne

 • wyjazdy lub wyjścia poza teren placówki

 • zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodzicówKLUB DZIECIĘCY

W roku szkolnym 2016/2017 placówka nie prowadzi Klubu Malucha

 

WYŻYWIENIE

Posiłki przygotowywane są na miejscu we własnej kuchni. Promujemy zdrowe odżywianie zgodnie z najnowszymi normami Instytutu Żywności i Żywienia.

Dla dzieci z alergiami pokarmowymi posiłki przygotowywane są zgodnie z zaleceniami, bez dodatkowych opłat.


DOKUMENTY

Statut Przedszkola

Regulamin Przedszkola